Skip to content
*

Periodisme cultural i altres pistes

[:ca]La pèrdua de pes de la crítica cultural com a generadora de pistes bàsiques per identificar el camí en el nostre ecosistema preocupa al món de la comunicació i molt especialment als seus protagonistes. La manera com es comunica la cultura obre alguns debats dels quals Hänsel* i Gretel* se’n vol fer ressò. L’enorme pes de l’entreteniment i una certa frivolitat en com s’explica el fet creatiu i les pràctiques culturals contemporànies han portat a controvèrsies que qüestionen la seva efectivitat i han mermat el seu prestigi social.[:es]La pérdida de peso de la crítica cultural como generadora de pistas básicas para identificar el camino en nuestro ecosistema preocupa al mundo de la comunicación y muy especialmente a sus protagonistas. La forma en que se comunica la cultura abre algunos debates de los que Hänsel * y Gretel * se quiere hacer eco. El enorme peso del entretenimiento y una cierta frivolidad en cómo se explica el hecho creativo y las prácticas culturales contemporáneas han llevado a controversias que cuestionan su efectividad y han mermado su prestigio social. [:en]The loss of the importance of cultural criticism as a generator of basic clues to identify the path in our ecosystem concerns the world of communication and especially its leaders. The way in which culture is communicated opens some debates about which Hansel and Gretel * want to echo. Controversies have been brought about by the enormous influence of entertainment, a certain frivolity in the way creativity is explained and contemporary cultural practices. These factors bring into question its effectiveness and have depleted its social prestige.[:]

Simple Share Buttons