Skip to content

DECLARACIÓ D’ASSOLIMENTS A AFRONTAR

* Hänsel* i Gretel* busca impulsar un debat obert, crític, divergent i plural sobre el model cultural que hem d’avivar per donar sentit a la nova ciutat cultural de Barcelona.

* Donar sentit a una xarxa de nodes i juxtaposicions amb altres ciutats europees que ens permeti construir un diàleg sobre els usos, llenguatges, eines i espais de la ciutat com a organisme cultural.

* Aspirar a engegar un projecte d’agregació on els actors de la comunitat cultural sumen les seves veus a un projecte ampli i definit per la riquesa que dóna i transmet la confrontació d’idees. Amb la suma de veus pretenem generar un nou marc de referència en el qual fixar nous objectius i compromisos.

* Posar de manifest que la cultura ha de ser factor determinant en la preocupació de l’elaboració de les polítiques de la ciutat i el centre de les decisions d’aquestes.

* Avui Hänsel* i Gretel* són arquitectes, escenògrafs, escriptors, artistes visuals, dramaturgs, actors, ballarins, cantants, dissenyadors gràfics, programadors de videojocs, gestors culturals, comissaris, crítics, estudiosos… una comunitat cultural a la qual volem ajudar a posicionar-se i visualitzar-se a la nostra ciutat.

* Volem convertir-nos en un espai de creació, elaboració i preservació de la reflexió entorn de la cultura i la ciutat. Per això convidem a tots a compartir idees, projectes, realitzacions i relacions en una espècie de gran mural on penjar interessos compartits. Es tracta de conformar un arxiu de l’immediat, del no persistent, del que combat, transforma i impulsa.

* Volem alertar de la ruptura entre estètica, pensament de les idees, i política, àmbit de discussió del comú. Considerem indispensable reclamar a la política major atenció, compromís i decisió a favor de la cultura.

* Hänsel* i Gretel* vol contribuir a la difusió de noves realitats culturals i configurar-se com a màquina del sensible.

* Hänsel* i Gretel* es presenta com a bosc sense propietari ni guardabosc, com un lloc de trobada plural, divers, compromès amb el respecte de les idees dels altres, implicat a valorar l’esforç en l’èxit i en el fracàs dels nostres creadors.

 Llucià Homs i Fèlix Riera

Octubre de 2015

Simple Share Buttons