*

Aportacions*

És un cicle de sis diàlegs amb el propòsit d’incorporar al debat cultural les problemàtiques, objectius i reptes dels principals actors del sector cultural espanyol. És una incorporació a manera de reflexions, propostes, actuacions i crítiques que permeten afavorir un fructífer diàleg del sector cultural amb la societat. Les incorporacions és una invitació al sector per a aportar idees
i solucions. Defineix un lloc per al diàleg per tal de destacar les polítiques culturals que han de traçar-se per a situar la cultura com a centre d’interès de la societat. Es tracta d’incorporar-se a dialogar, incorporar sensibilitats artístiques, afegir conceptes, integrar-se per intercanviar idees sobre el futur del sector cultural espanyol.