*

Serie Oriol Pérez i Treviño

Hänsel* i Gretel* revisa el motor cultural del país a través d’una sèrie d’articles d’opinió. El musicòleg i assagista Oriol Pérez i Treviño es planteja quin ha de ser el futur de la cultura en el nostre país en un temps de pandèmia i distopia, així com d’una sèrie de reflexions sobre la seva pretesa utilitat.

La imagen que vemos seguidamente, corresponde al motor de un autobús. Esperamos que este ciclo aporte pistas útiles para avanzar en la travesía diaria por el bosque.