Skip to content

Isabel Roig – Ciudades, cultura, turismo y diseño

Una manera diferent de conèixer ciutats és visitar-les durant la seva setmana del disseny, una  fórmula singular de turisme cultural que ens interessa promoure des del propi sector i des de l’administració per fer de Barcelona un destí  d’interès.

Segons un estudi dut a terme per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (2009), l’Scottish Tourist Board considera que el turisme cultural és aquella forma de turisme que permet accedir a museus, patrimoni,  arquitectura, artesania, arts visuals, arts literàries, llenguatge, disseny i cinema.  Així, a l’octubre es pot visitar el Graphic Design Festival a Glasgow, a The Lighthouse, un edifici emblemàtic la gràfica del qual va dissenyar, per cert, Javier Mariscal a finals dels anys 90. Per altra banda, i segons el mateix estudi,  l’agència nacional turística italiana, Ente Nazionale pel Turismo,  inclou en la seva proposta de definició la gastronomia i la manera de viure de les societats visitades. Altres definicions contenen l’actitud a l’hora de mirar culturalment un objecte o espai, la connotació simbòlica, l’experiència estètica o el contacte actiu amb el patrimoni immaterial.

Barcelona té molt a oferir des de la mirada del disseny, tant pel que fa al patrimoni material, ara també amb el Museu del Disseny, com a les interaccions amb les empreses i els creadors locals, els espais comercials o gastronòmics, els projectes d’escoles, les iniciatives de disseny social, els fab-labs, els tallers artesanals o les fàbriques de creació.

La setmana del disseny de Barcelona (la Barcelona Design Week) és un bon actiu dins l’oferta de turisme cultural que com a ciutat ens ha d’interessar a tots promoure, tant per atraure més visitants motivats pel disseny com per obrir la ciutat a la comunitat internacional que hi viu.

Fins a 100 ciutats del món es poden visitar durant la seva setmana del disseny per descobrir el seu patrimoni material i immaterial i gaudir d’experiències diverses de la mà dels dissenyadors i les empreses locals. Des de ciutats amb esdeveniments consolidats com ara Milà, Londres, Hèlsinki, Eindhoven, Pequín, Hong Kong, Nova York, San Francisco o Tòquio fins a ciutats amb esdeveniments més emergents com Medellín, Lima o Dubai.

Cadascuna d’elles posa en valor els elements diferencials de la seva cultura en disseny durant les respectives design weeks.  Així, a Pequín  podem fer un circuit pel Dashilar district, el barri històric dels hutons, ple de petites mostres de dissenyadors emergents,  a Nova York descobrir nous espais de creadors a les zones més industrials de Brooklyn, o conèixer les col·laboracions entre artesans autòctons i dissenyadors a la Design Week de Mèxic.  És una manera diferent de fer arribar el disseny a la societat.

Isabel Roig

*

Isabel Roig es la directora de Barcelona Centre de Disseny (BCD)

Published inARTÍCULOS DE TODOS LOS CICLOSCiclosPUBLICACIONES
Simple Share Buttons