Skip to content

Interacció — Les desigualtats de gènere en les escenes artístiques musicals, teatrals i de dansa

Aquest monogràfic de la revista Debats, titulat ‘Cultura i gèneres. Arts i professions’ i coordinat per les professores Marta Casals i Anna Villarroya, se centra en la temàtica de la cultura i els gèneres a la societat contemporània, posant èmfasi especialment en l’anàlisi de les desigualtats de gènere en l’àmbit cultural, concretament en les escenes artístiques musicals, teatrals i de dansa de diferents països del món (Bangladesh, Bolívia, Brasil, Espanya, França i Itàlia) i les problemàtiques associades al treball cultural i artístic, així com la bretxa de gènere existent pel que fa a l’accés als recursos, béns i serveis culturals i el rol de gènere en la professionalització de disciplines del camp de la cultura.

Les desigualtats de gènere en el mercat laboral de les arts escèniques es manifesten en l’àmbit remuneratiu

L’actual crisi global generada per la situació de pandèmia ha fet, però, trontollar els impulsos dels darrers anys, especialment per la manca de focus en la igualtat de gènere dels programes de rescat i d’ajut que s’han posat en marxa arreu del món. (vegeu Conor, 2021)

Per això és rellevant analitzar com la pandèmia ha afectat i està afectant els grups de treballadors creatius i culturals de manera diferent, especialment les dones i els gèneres menys representats.

El monogràfic conté sis articles que exposen investigacions sobre qüestions de gènere en escenes artístiques de diferents països, centrades principalment en les disciplines de les arts escèniques (teatre i dansa), i les desigualtats de gènere existents en la construcció de les trajectòries artístiques professionals de les creadores, productores i consumidores.

Dins l’àmbit del teatre posem el focus en un article centrat en l’escena artística d’Espanya; l’article de Tino Carreño i Anna Villarroya, titulat “Les desigualtats de gènere en el mercat laboral de les arts escèniques”, mostra, a partir d’una anàlisi d’enquesta, les desigualtats de gènere que es manifesten en l’àmbit remuneratiu en el sector de les arts escèniques, els resultats revelen una pitjor situació laboral de les dones, les retribucions salarials de les quals continuen sent inferiors a les dels homes, fins i tot quan exerceixen les mateixes funcions, tenen un nivell superior de formació, ocupen els mateixos càrrecs i porten els mateixos anys treballant en el sector. El coneixement d’aquestes desigualtats i, sobretot, el caràcter multidimensional d’aquestes poden ajudar les administracions públiques, però també el sector privat, en el desenvolupament i l’aplicació de mesures d’impulsde la igualtat de gènere en el sector, base de la diversitat de les expressions culturals, afirmen els autors de l’article.

 

Podeu consultar i descarregar-vos la revista:
Revista de cultura, política i societat, D. (2022). Monogràfic Cultura i gèneres. Arts i professions. Debats. Revista de cultura, poder i societat136 (1). revistadebats.net

Published inARTÍCULOS DE TODOS LOS CICLOSConstrucción y cansamiento en la Barcelona culturalPUBLICACIONES

Be First to Comment

Deja una respuesta

Simple Share Buttons