Skip to content

Interacció- La Tecnòloga: un programa municipal contra les desigualtats de gènere en ciència i tecnologia

Publicat per Interacció el 12/02/2024 | Laia Papiol Bartolí

Tradicionalment, les dones han estat excloses i invisibilitzades en la ciència, la creació, el disseny i l’ús de la tecnologia. Amb motiu del Dia Internacional de la Nena i la Dona a la Ciència, reivindiquem el seu paper al món de la ciència i la tecnologia a partir d’un projecte de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que acosta la perspectiva de gènere en aquests àmbits als centres educatius de la ciutat.

La Tecnòloga és un projecte de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que vam començar l’any 2022 amb el suport econòmic del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Consisteix en un conjunt d’accions i activitats per a tots els públics dirigits a reivindicar el paper de les nenes i les dones al món de la ciència i la tecnologia amb l’objectiu de visibilitzar les bretxes digitals de gènere i l’efecte Matilda: la manca de reconeixement de les fites aconseguides per les científiques i tecnòlogues al llarg de la història.

Des de La Tecnòloga volem lluitar contra les bretxes digitals de gènere en l’accés, competències i habilitats digitals, tan necessàries avui en dia, i contra la bretxa de gènere a la ciència (la desigualtat en la tria d’estudis de l’àmbit de les enginyeries, matemàtiques, ciència i tecnologia). Però també contra la segregació horitzontal i vertical. I és que en el cas de Catalunya només un 8% de dones ocupen posicions directives en l’àmbit de les TIC. El món de la ciència i la innovació segueix sent molt masculí i ple de prejudicis, estereotips, estructures de poder masculinitzades, discriminacions… Per tant, cal eliminar el sostre de vidre, les barreres invisibles que impedeixen a moltes dones amb elevada qualificació accedir i progressar en les esferes de poder econòmic, polític i cultural.

Tot això té un efecte negatiu sobre les dones i noies. Els llocs de feina vinculats a la tecnologia són les ocupacions del futur. A les nenes i a les dones els costa triar formacions tecnològiques i digitals, que són les ocupacions més reconegudes i més ben retribuïdes, un 20% més que en altres sectors, i en les quals la demanda és més alta. Només l’any 2020 hi va haver una demanda de 500.000 llocs de treball sense cobrir a la UE en el sector tecnològic.

El gènere és una variable determinant a l’hora d’explicar les dificultats de la incorporació de les nenes i les dones al món de les tecnologies i en l’ús d’Internet. Les bretxes digitals de gènere també deriven de les desigualtats en l’accés a les formacions i carreres tecnològiques i, per tant, en desigualtats de gènere en els sectors d’ocupació vinculats. Però no són els únics factors que hi influeixen. Els estereotips als quals s’enfronten dones i nenes tenen un impacte directe a l’hora de triar els estudis, així com les càrregues familiars que suporten, els biaixos al mercat de treball, un sector masculinitzat en el qual s’hi acostuma a prendre decisions des d’una visió androcèntrica, la manca de referents…

La transformació digital genera i generarà molts llocs de treball, però el desenvolupament tecnològic també pot augmentar les desigualtats i la consolidació dels prejudicis i estereotips si no els corregim i si no atraiem les dones al sector tecnològic i digital. Perquè les últimes dades mostren que només el 30% de les persones que treballen en àmbits tecnològics són dones.

Per tal de sensibilitzar sobre la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en l’ús i coneixement de les tecnologies i acostar les disciplines tecnològiques a les joves santboianes i per despertar vocacions lluny dels estereotips masclistes, des de l’any 2022 hem realitzat un seguit de projectes i activitats orientades a públic diferenciat, públic escolar, familiar, joves i adolescents, població adulta i gent gran. A més a més de campanyes a la xarxa #latecnologa que també ens ha permès visibilitzar el masclisme i les ciberviolències en l’àmbit tecnològic i digital, una manifestació més de violència masclista.

A la commemoració del Dia Internacional de la Nena i la Dona a la Ciència reivindiquem que és imprescindible seguir reconeixent referents femenins del sector, millorar l’enfocament educatiu i de formació per incloure i fer més atractives les matèries relacionades amb la tecnologia, visibilitzar i generar discurs contra les bretxes digitals de gènere, denunciar les violències masclistes a la xarxa i fomentar la presència de les dones al món tecnològic. Perquè el futur és tecnològic i les dones hi hem de ser.

Published inARTÍCULOS DE TODOS LOS CICLOSConstrucción y cansamiento en la Barcelona culturalPUBLICACIONES

Be First to Comment

Deja una respuesta

Simple Share Buttons