Skip to content

Interacció — Impuls d’una estratègia digital als municipis

Publicat originalment per Interacció el 13/09/2022

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) promou la publicació d’Impuls d’una estratègia de cultura digital als municipis, elaborada per Marc Hernandez Güell, amb el propòsit de facilitar el plantejament estratègic d’ajuntaments que vulguin repensar, millorar i articular la dimensió digital en la seva acció cultural.

L’objectiu és que els tècnics i els responsables de cultura hi trobin propostes, punts de vista i elements de reflexió per traduir a escala local les transformacions que comporta l’associació de la cultura amb el fenomen digital, tant en l’àmbit intern de funcionament de les organitzacions, com pel que fa als continguts i la relació amb la ciutadania.

 

Amb aquest informe es dona continuïtat al treball d’anàlisi realitzat pel CERC l’any 2020, en col·laboració amb Emma Pivetta, sobre el nivell d’incorporació dels llenguatges digitals en l’acció cultural dels ajuntaments, que es va publicar amb el títol “Cultura, pantalles, pandèmia: la digitalització dels serveis culturals als municipis”. Fruit d’aquesta iniciativa es van identificar un seguit de mancances i reptes de transformació digital per al conjunt de municipis de la demarcació de Barcelona.

 

Fotografia de Stuart Martin © RSC

El treball que ara es publica, pren com a punt de partida les conclusions del document anterior i desenvolupa més extensament les casuístiques específiques de la cultura local. El document inclou orientacions per als responsables de les àrees municipals de cultura sobre aspectes del seu dia a dia i de la seva estructura organitzativa que hauran de repensar o bé reforçar, ja sigui en termes de coneixement conceptual i tècnic o bé de recursos. A més, es despleguen els aspectes essencials de l’aplicació de l’estratègia en projectes concrets, sempre amb una mirada prou àmplia perquè pugui ser útil per a ajuntaments de dimensions i circumstàncies tan diverses com els de la demarcació de Barcelona.
A “Impuls d’una estratègia digital als municipis” es plantegen, des d’una mirada propositiva, un conjunt de reflexions i criteris adreçat a ajuntaments que vulguin repensar, enriquir i articular la dimensió digital de la seva acció cultural. L’estudi no parteix d’una perspectiva acadèmica sinó que, sobre la base d’una reflexió teòrica i d’exemples reals, aporta orientacions pràctiques en la matèria, tot procurant donar resposta a qüestions com ara:

  • Com impulsar la cultura digital des dels departaments de cultura dels municipis?
  • Què s’espera de l’acció cultural d’un ajuntament plenament integrat en la societat de la informació i el coneixement?
  • Com ens pot ajudar la cultura digital a donar resposta a les expectatives canviants de la ciutadania?
  • Com promoure, des de les àrees municipals de cultura, la relació amb sectors de la població que potser no se senten interpel·lats per altres vies i, especialment, la població més jove?
  • Estem aprofitant tot el potencial de la tecnologia o és només un aprofitament parcial? És resultat d’una decisió conscient i volguda?

Cadascun d’aquests àmbits presenta reptes i oportunitats, però també dificultats inherents. Analitzar el fenomen digital des de diferents enfocaments, farà possible trobar maneres de superar aquestes dificultats i abordar els reptes que comporta la transformació digital en els serveis locals de cultura.

A tall metodològic, es desgrana el fenomen digital aplicat al sector cultural en diversos vectors o línies d’intervenció prioritàries: la definició inicial de l’estratègia, la identificació dels projectes rellevants en termes de cultura digital, qüestions vinculades a l’organització i capacitació interna, infraestructures i connectivitat, l’extensió a Internet dels continguts i els programes existents, la comunicació i la relació amb la ciutadania, la implantació d’una cultura de dades i, en darrer terme, la innovació.
Finalment, un element diferencial de l’informe és que planteja el doble repte que suposa encarar la vessant interna de la digitalització i la transformació digital de les organitzacions culturals —és a dir, l’adopció de tecnologia i la transformació dels processos vinculats a la gestió cultural i el seus resultats—, i allò que es coneix com a cultura digital —entesa com el context de la nova oferta, formats i noves pràctiques de consum, participació i socialització culturals, renovats usdefruits i formats més o menys intensius en l’ús de tecnologia digital.

Published inARTÍCULOS DE TODOS LOS CICLOSCosmopolitismo o el retorno al bosquePUBLICACIONES

Be First to Comment

Deja una respuesta

Simple Share Buttons