*

Debats de Hänsel* i Gretel*

Aquí recollim els continguts generats en tots aquells debats presencials organitzats per Hänsel* i Gretel* amb actors de l’ecosistema cultural de Barcelona o de fora que reflexionin sobre els conceptes de ciutat i cultura.