Skip to content
*

Comerços i centres culturals de Barcelona

[:ca]En aquest apartat volem posar en valor d’una banda, tot un reguitzell de comerços culturals a la ciutat de Barcelona que fan una tasca que va molt més enllà de la purament comercial, i de l’altra alguns centres culturals que com els comerços, sovint són fars culturals que actuen com a primera porta d’accés a la cultura per molts ciutadans i, en general, són focus que generen comunitats culturals molt actives gràcies a la passió dels qui hi treballen.
Regularment publicarem una entrada que, amb el devenir dels mesos, ens permetrà anar generant un mapa dels més interessants de la ciutat.[:es]En este apartado queremos, de una parte, poner en valor toda una retahíla de comercios culturales en la ciudad de Barcelona que hacen una tarea que va mucho más allá de la puramente comercial, y de la otra, algunos centros culturales que como los comercios, a menudo son faros culturales que actúan como primera puerta de acceso a la cultura para muchos ciudadanos y, en general, son focos que generan comunidades culturales muy activas gracias a la pasión de quienes en ellos trabajan.
Regularmente publicaremos una entrada que, con el paso de los meses, nos permitirá ir generando un mapa de los comercios y centros culturales más interesantes de la ciudad.[:en]In this section we want to highlight in one hand, the value of some cultural establishments in the city of Barcelona that carry out a task which goes beyond what is purely commercial, and in the other, some cultural centers that, like the establishments, quite often they are cultural lighthouses which act as main gateway to culture for many citizens. In general terms, they are spotlights which create very active cultural communities thanks to the passion of those who work in them.
Regulary we will publish a post which, in time, will allow us to generate a map of the most interesting cultural centers and establishmnts of the city.[:]

Simple Share Buttons