Skip to content
*

Festival o creació

[:ca]Barcelona s’ha convertit en els darrers deu anys en una ciutat de festivals i un dels principals nuclis de festivals de música, d’audiovisuals, d’arts escèniques i d’arts visuals d’Europa. Sònar, Primavera Sound, Inèdit, Loop, DocsBarcelona… i fins a més d’un centenar de propostes que ens mostren la vitalitat dels nostres gestors culturals en posicionar l’espai públic barceloní com a lloc de creació obert al món. No obstant això, hi ha molts que pensen que la vitalitat i aposta creativa inicial ha deixat pas a un plantejament de festival associat al turisme i l’oci. Es tracta d’establir què ens proposen els festivals com a aportació creativa.[:es]Barcelona se ha convertido en los últimos diez años en una ciudad de festivales y uno de los principales núcleos de festivales de música, de audiovisuales, de artes escénicas y de artes visuales de Europa. Sónar, Primavera Sound, Inédito, Loop, DocsBarcelona … y hasta más de un centenar de propuestas que nos muestran la vitalidad de nuestros gestores culturales en posicionar el espacio público barcelonés como lugar de creación abierto al mundo. Sin embargo, hay muchos que piensan que la vitalidad y apuesta creativa inicial ha dejado paso a un planteamiento de festival asociado al turismo y el ocio. Se trata de establecer qué nos proponen los festivales como aportación creativa.[:en]In the last 10 years Barcelona has become the main centre of musical, audiovisual, performing arts and visual arts festivals in Europe. Sònar, Primavera Sound, Inèdit, Loop, DocsBarcelona, etc, show the vitality of our cultural advisors when managing public spaces as a places of creation open to the world. However, many think that the initial vitality and creative approach have given way to an approach to festivals associated with tourism and leisure. We should establish what the festivals contribute in terms of creativity.[:]

Simple Share Buttons